اعضای کمیته کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری سندیکا با تشکیل نشستی در محل سندیکا به بازبینی اقدامات گذشته و تدوین برنامه‌های آتی کمیته در خصوص ماده 12 قانون رفع موانع تولید پرداختند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo