نشست تخصصی مدیران ارشد نیروگاه شهید محمد منتظری و استادان دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد با هدف بررسی موضوعات پژوهشی و کاربردی و ارزیابی راههای همکاری بین دانشگاه و صنعت برق برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo