براي نخستين بار در استان كرمان، شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان موفق شده است با نصب سامانه هاي خورشيدي بر روي چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، برق مطمئن چراغ هاي فوق را در زمان وقوع بحران و خاموشي هاي احتمالي، تامين و از ايجاد ترافيك جلوگيري كند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo