به گزارش برق نیوز، شركت توزیع برق شمال استان کرمان موفق شده است با نصب سامانه هاي خورشيدي بر روي چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، برق مطمئن چراغ هاي فوق را در زمان وقوع بحران و خاموشي هاي احتمالي، تامين و از ايجاد ترافيك جلوگيري كند.

معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت در خصوص پياده سازي طرح فوق گفت: يكي از معضلاتي كه در زمان بروز بحران و خاموشي ها در مناطق شهري ايجاد مي شود، قطعي برق چراغهاي راهنمايي و رانندگي و به تبع آن ايجاد ترافيك، تصادفات و ساير تبعات اجتماعي است.

محسن قراچه داغي در ادامه گفت: نصب پنلهاي خورشيدي و استفاده از انرژي الكتريكي توليد شده راهكار سازنده اي براي تامين برق پايدار چراغهاي راهنمايي و رانندگي است كه به عنوان نمونه و براي نخستين بار در شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان درسطح شهرعملياتي و اجرايي شده و به متوليان اشتراكهاي چراغهاي راهنمايي و رانندگي و معاونت كنترل ترافيك شهرداري كرمان پيشنهاد مي شود كه براي ساير چراغهاي راهنمايي و رانندگي علي الخصوص مناطق حساس شهر اجرايي شود.

وي خاطرنشان كرد: سامانه هاي خورشيدي نصب شده بر روي چراغ راهنمايي و رانندگي چهارراه ابوذر شهر كرمان قابليت ذخيره انرژي الكتريكي و تامين برق مطمئن چراغهاي راهنمايي و رانندگي را تا 5 ساعت در زمان وقوع خاموشي ها دارد.

نصب سامانه هاي خورشيدي بر روي چراغ هاي راهنمايي و رانندگي

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo