علیرضا صبوری: تاکنون تلاش های پیگیرانه ای برای دستیابی به یک درصد کاهش تلفات برق با استفاده از راهکارهایی همچون تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار، روکش کردن شبکه با CCT، کشف، اصلاح و تعویض وسایل اندازه گیری معیوب انجام شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo