مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: تاکنون 2 هزار و 300 کنتور هوشمند برق پس از انجام آزمایش های لازم برای مشترکان بخش صنعت و سایر در این استان نصب شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo