معاون مدیریت مصرف شرکت توانیر گفت: تا پایان امسال 200 هزار کنتور برق هوشمند در پنج استان نمونه کشور نصب می شود و سال آینده با تامین اعتبار لازم همه مشترکان برق از کنتور هوشمند استفاده می کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo