در راستاي پايداري شبكه برق در تابستان سال جاري و افزايش ظرفيت شبكه و كيفيت ولتاژ، تعداد 27 دستگاه ترانسفورماتور در سطح بخش هايي از منطقه شمال شرق شهرستان اهواز نصب و مورد بهره برداري قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo