مدیرعامل توزیع برق لرستان گفت: نصب 3000 دستگاه كنتور هوشمند طي 20 روز يكي ديگر از اقدامات شركت توزيع برق استان لرستان است. اين طرح يكي از اركان مهم حركت به سمت هوشمندسازي شبكه هاي توزيع برق است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo