مديرعامل شركت توزیع برق استان لرستان، گفت: با اعتباري بالغ بر 190 ميليون تومان، 400 دستگاه چراغ روشنايي معابر در مديريت توزيع شهرستان اليگودرز لرستان نصب شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo