معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: در چارچوب اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نصب 400 هزار کنتور هوشمند برق پرمصرف صنعتی و خانگی و 50 هزار کنتور برق بخش کشاورزی در سطح کشور آغاز شده که تا ابتدای تابستان 1396 به انجام می رسد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo