برق نیوز با توجه به اهمیت موضوع واگذاری بخش فوق توزیع شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع نیروی برق نظرسنجی ای در فعال کرده است. در سمت راست همه اخبار و صفحه نخست امکان مشاهده نتایج این نظر سنجی و شرکت در آن وجود دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo