نفوذ کنتورهای هوشمند از 30 درصد در پایان سال 2016 به 53 درصد در پایان سال 2025 خواهد رسید. همچنین انتظار می ‌رود تولید درآمد در بازار کنتور هوشمند از 8.8 میلیارد دلار در سال 2015 به 10.7 میلیارد دلار در سال 2025 افزایش یابد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo