مدیر عامل توزیع برق استان مرکزی گفت: برای شروع عزم ملی در کاهش مصرف انرژی، اماکن مهمی نظیر مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج در نظر گرفته شده است تا با الگو سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی در سطح جامعه، گامهای مناسبی برداشته شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo