چهره های برقی راه یافته به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همه از جمله افراد شاخص برای ریاست کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی هستند. دکتر محمدرضاعارف یکی از شانس های مهم ریاست مجلس است. امیری خامکانی و حیدری نیز هر دو برای دو کمیسیون مختلف مجلس شانس بالایی دارند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo