نمايشگاه بين المللي صنعت برق مشهد یکی از رخدادهای بزرگ صنعتي و تجاري استان در اين حوزه به شمار می رود كه سالانه با حضور جمع زیادی از شركت هاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت برق برپا مي شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo