نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: در جلسه علنی مجلس نخستین اقدام قانونی را درباره خصوص وادار کردن وزرای نیرو و کشور به پاسخ‌گویی درباره عملکرد مدیران آبفا، توزیع برق، استانداری و سازمان آب و برق انجام خواهیم داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo