نماينده مردم اهواز در مجلس گفت: وزارت نيرو در عين تبعيض، قانون اصل 44 و سياست هاي كلي ابلاغ شده مقام معظم رهبري را رعايت نكرده است. وي نماينده وزارت نيرو را كه در جلسات كميسيون اجتماعي حاضر شده اما مخالفت كرده است مورد گلايه قرار داد و خطاب به وي گفت: اگر پسر و برادر شما در ميان اين اپراتورها بود، به اين شكل نظر نمي داديد و اين ظلم آشكار را تحميل نمي كرديد!

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo