با توجه به نمودار تفاوت مهم خلاء با سایر عایقها آشکار می شود. ولتاژ شکست خلاء با افزایش فاصله اشباع می شود به همین دلیل کلیدهای خلاء فشار قوی قابل طراحی نیست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo