مردم مي توانند با عدم استفاده از وسايل برقي پرمصرف در ساعت هاي مذكور كه ما به آن ساعت هاي پيك مي گوييم، و تنظيم درجه كولرهاي گازي روي درجه 24 تا 26 و استفاده از دور كند كولرهاي آبي، از احتمال بروز خاموشي و يا بروز مشكل در تجهيزات برقي در سراسر كشور جلوگيري كنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo