سرمایه گذاری در انرژی‌های پاک در ربع دوم سال 2016 به 61.5 میلیارد دلار رسیده است که این عدد در مقایسه با ربع اول سال، بیانگر افزایش 12 درصدی سرمایه گذاری، و در مقایسه با مدت مشابه سال 2015 بیانگر کاهش 32 درصدی (معادل 90 میلیارد دلار) سرمایه گذاری در این زمینه بوده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo