لیست نیازهای اساسی و ضروری شهرستان میانه در حوزه برق با حضور مدیر کل شرکت توزیع برق از سوی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo