فیلم نیروگاه ژئوترمالی که قیمت برق را در کشور کنیا 30 درصد کاهش داده است و می تواند برای نسل ها بدون هیچ گونه آلودگی برای محیط زیست به کار خود ادامه دهد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo