با استفاده از تجربیات به دست آمده از از فاجعه فوکوشیما، گروهی از کارشناسان برای نیروگاه‌های انرژی هسته‌ای ایالات متحده که سوخت اورانیوم مصرفی را ذخیره می‌کنند، رفع نقاط ضعف ایمنی از جمله امنیت بهتر و تکنولوژی نظارت به‌هنگام را پیشنهاد می‌دهند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo