مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان از نیروگاه ایسین بعنوان بزرگ ترین و مهم ترین پروژه های افتتاح شده در دولت یازدهم نام برد و گفت: این نیروگاه به دلیل مشکلات مالی نیمه اول سال 92 تعطیل شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo