استاندار استان مركزی گفت: نیروگاه برق یك هزار و 200 مگاواتی به شیوه سیكل تركیبی با مشاركت سرمایه گذاران بلژیكی در شهرستان ساوه ساخته می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo