پارلمان آلمان با اکثریت آرا قانون هزینه خاموشی و تخریب ایمن راکتورهای هسته ای در این کشور را به تصویب رساند که بر اساس این قانون، هزینه توقف کار این نیروگاه‌ها بر عهده خود آنها است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo