مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ برنامه های جدید توزیع برق تهران تشریح کرد. خاموشی های روشنایی معابر و روز روشن بزرگراهها به مدیران مناطق و مسئولان پیامک می شود

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo