دولت هند انتظار دارد با جایگرینی لوازم برقی باانرژی کارآمد به­ جای لوازم برقی انرژی ­بر، سالانه به صرفه ­جویی 9/8 میلیارد دلاری دست یابد. این طرح سالانه 30 گیگاوات تقاضای تولید را در ساعات اوج مصرف کاهش خواهد داد که این میزان پنج برابر نیاز شهروندان دهلی، در ساعات اوج مصرف در سال می ­باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo