مدیر امور برق شهرستان فریدن گفت: به منظور کاهش خاموشی‌ها و همچنین ارتقای قابلیت اطمینان شبکه‌های برق سطح شهرستان اقداماتی از جمله شاخه‌بری 591 اصله درخت صورت گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo