ناصر اسکندری گفت: هر فردی می تواند در خانه خود یک نیروگاه خورشیدی بسازد و از اداره برق به ازای هر کیلووات 400 تومان درآمد کسب کند که در نوع خود بسیار خوب است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo