سلام

من روشی پیدا کردم که در ازای هر کیلوات مصرف انرزی خورشید 10 کیلوات تولید می کنه یعنی هزار درصد مصرف شاید کمی این مطلب مثل جوک باشه ولی من این روش رو علمی و عملی اجرا کردم میشه در توان 250 کیلوات هم اجرا کرد . روش دوم جاذب انرزی زنراتور های عمودی است که تا 1 مگاوات اجرای است و روش سوم تصفیه هوا و تولید انرزی تا 5 کیلوات ساعت برای منازل

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo