حفظ محیط زیست مهمترین و بالاترین مصلحت و اولویت کشور است. در صورت تمایل به صادرات برق بجای تولید برق از منابع فسیلی بهتر است برق را از منابع تجدیدپذیر تولید و مازاد آنرا صادر کنیم. و یا با استفاده از انرژی فسیلی آب دریا را شیرین و همزمان برق هم تولید و مازاد آنرا صادر کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo