به گزارش “برق نيوز” مدیر دفتر مدیریت انرژی و مشاور سرمایه گذاری شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:در این طرح به منظور کمک به توسعه انرژی های پاک و فرهنگ سازی استفاده از آن، به مشترکان خانگی که اقدام به نصب نیروگاه خورشیدی کنند،تسهیلات بلاعوض تعلق می گیرد.

محسن ارفاق افزود:در این طرح، شرکت های برق به نمایندگی از وزارت نیرو ضمن عقد قرارداد با مشترک، برق تولیدی از وی را به صورت تضمینی 20 ساله خریداری می کنند.

وی با بیان اینکه این طرح حدود 350 تا 400 میلیون ریال هزینه داشته و در فضای حدود 200 متر مربع اجرا می شود، گفت:هزینه های اجرای این سامانه طی 2 تا 3 سال برگردانده شده و مشترک می تواند در سال های بعد، از سود مناسب فروش برق برخوردار شود.

ارفاق تصریح کرد:طرح توسعه انرژی های نو با هدف امنیت بخشی به انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست، سلول های تولید برق خورشیدی متصل به شبکه بر بام ساختمان مشترکان برق درخواست کننده این سامانه نصب می شود.

مدیر دفتر مدیریت انرژی و مشاور سرمایه گذاری شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:متقاضیان می توانند با حضور در شرکت های توزیع نیروی برق منطقه ای، نسبت به ثبت نام و اخذ اطلاعات تمکیلی در خصوص نصب سامانه های خورشیدی اقدام کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo