در اين همايش آموزش نحوه اجراي دقيق شيوه نامه تشريح شد و به همكاري و تعامل بين سازمان نظام مهندسي ساختمان و شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان تاكيد گرديد

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo