به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق خليج فارس، با حضور مديرعامل، مديران ارشد و كاركنان نيروگاه، همايش بصيرت با سخنراني جهانگير بشكار در سالن اجتماعات نيروگاه برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo