همايش تجليل از صنايع همكار در طرح كاهش پيك بار تابستان 94 با حضور مديران شركت برگزار شد و با اهداء 20ميليارد و 75ميليون ريال تخفيف و تشويق به بيش از شصت صنعت همكار در طرح ياد شده كه منجر به كاهش قابل توجه مصرف برق در زمان بحران پيك بار تابستان سال گذشته شدند تجليل وقدرداني بعمل آمد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo