به مناسبت 10 اردیبهشت روز صنعت برق و همزمان با 11 اردیبهشت روز گرامی داشت مقام کارگر، همایش بزرگ ایمنی، به صورت همزمان در سه شهر استان برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo