همایش اینترسولار به عنوان یکی از معتبرترین همایش ها در حوزه انرژی خورشیدی جهان شناخته شده می شود که برای اولین بار 25 و 26 آبان ماه 95 در ایران و در هتل اوین پارسیان برگزار می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo