اولین گردهمایی بزرگ دانش آموختگان دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) مازندران وگلستان در تاریخ 4 شهریورماه ۱۳۹۵ در مجتمع تفریحی توریستی میزبان شهرستان بابلسر برگزار می گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo