به منظور بررسی راه های همکاری سازمان انرژی های نو ایران با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در جهت توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر جلسه ای با حضور مدیر عامل، معاون برنامه ریزی و جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان انرژی های نو ایران و معاون فنی و جمعی از مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برگزار گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo