مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: مشترکین صنعتی و کشاورزی کل استان می توانند نقش موثری در گذر از پیک بار سال 95 و عدم اعمال خاموشی ناشی از کمبود نیرو داشته باشند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo