مدیر کل کمیته امداد کردستان گفت: کمیته امداد یک دستگاه حمایتی است و تکلیفی در بحث اشتغال ندارد ولی با این وجود چندین سال است با توجه به نیاز محرومین به اشتغال، در حوزه خُرد و خانگی به این اقشار ضعیف کمک کرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo