رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به همکاری 35 مشترک صنعتی استان در طرح‌های کاهش پیک بار تابستان 94 گفت: نتیجه این همکاری کاهش 6 مگاوات مصرف و 900 میلیون ریال تخفیف به این صنایع بوده است

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo