مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از اجرای طرح همیاران برق و بهره گیری از مشارکت دانش اموزان در کاهش خاموشی های برق در تابستان سال جاری در مناطق مختلف این استان خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo