وي اضافه كرد: اميدوارم كه با
همراهي و مشاركت همه عزيزان استمرار و تداوم اين جلسات را شاهد باشيم .

سرمايه بزرگ برق گيلان

مهندس بلبل آبادي به بيش از 2 دهه
فعاليت هاي خود در شركت و شناخت از يكديگر اشاره كرد و افزود: شركت سهامي برق
منطقه اي گيلان از يك سرمايه بزرگ و ارزشمندي تحت عنوان نيروي انساني متعهد
، متخصص، كار آمد ، با
تجربه
، فهيم و توانمند
برخوردار بوده و هست.

مطلوب و ايده آل

وي اضافه كرد : يكي از بزرگترين و
موثرترين نقاط مطلوب و ايده آل در هر مجموعه
، هر شركت و هر سازمان،
داشتن چنين سرمايه گرانبهايي است كه خوشبختانه ، شركت سهامي برق منطقه اي گيلان از
آن برخوردار و بهره مند مي باشد.

كارهاي بزرگ سطح كشور

وي افزود: موید اين گفتار نيز انجام
كارهاي بزرگ سطح كشور در شركت است که همه آنها با مدیریت و هدایت شرکت سهامی برق
منطقه اي گيلان انجام مي شود و اگر توانمنديهاي لازم نبود، هرگز چنين مسئوليت هاي
سنگين سطح كشور را به برق گيلان محول نمي كردند.

بهينه سازي طراحي خطوط و حريم

مهندس بلبل آبادي مدير عامل شركت
سهامي برق منطقه اي گيلان با بر شمردن مسئوليت هاي كشوري گفت: براي اولين بار 17
سال پيش بحث “حريم” را شركت
سهامي برق منطقه اي گيلان در سطح كشور مطرح كرد و شروع كار از اين استان بوده است.

وي اضافه كرد: در حال حاضر نيز
مسئوليت بهينه سازي طراحي خطوط و بحث و بررسي حريم به عهده شركت سهامي برق منطقه
اي گيلان است كه با همكاري 10 شركت برق منطقه اي از ديگر استانهاي كشور و 5 شركت
مهندسين مشاور بزرگ اين كار به نحو شايسته اي درحال انجام است.

حركت رو به جلو

مديرعامل شركت سهامي برق منطقه اي
گيلان به توانمنديهاي خاص اين شركت اشاره كرد و افزود : توانمنديهاي برق گيلان به
لحاظ فني
، ستادي، مالي، پشتيباني و نيروي
انساني براي صنعت برق كشور شناخته شده و شفاف و روشن است.

وي افزود: بايد از اين توانمندي در
مديريت و در راهبري شركت به لطف خدا به صورت سيستماتيك استفاده كنیم چون هر سيستمي
هر چقدر هم توانمند باشد مسلماً جاي بهبود كار و ارتقاي هرچه بيشتر همچنان وجود
دارد و بايد هميشه رو به جلو حركت كنيم و شرايط مطلوبتري را براي سيستم ايجاد
نمائيم .

نيروي انساني

وي اضافه كرد: در بعد نيروي انساني
به لحاظ كيفي شايد چندان مشكلي نداشته باشيم ولي با توجه به حجم كارهاي جديدي كه
آغاز شده است و با در نظر گرفتن پروژه هاي انتقال و فوق توزيع كه از ماموريت هاي
اصلي شركت سهامي برق منطقه اي گيلان هستند به لحاظ كمّی، مقداري چالش داريم وان
شاء الله كمبود نيرو نيز با تدابير لازم حسب اخذ مجوزهاي مذكور و برگزاري آزمون و
ديگر تدابير تأمين خواهد شد.

پايداري و قابليت اطمينان شبكه انتقال
و فوق توزيع استان گيلان

مهندس بلبل آبادي مدير عامل شركت
سهامي برق منطقه اي گيلان در بخشي ديگر از سخنان خود به صورت تخصصي به بررسي وضعيت
پايداري و قابليت اطمينان شبكه انتقال و فوق توزيع استان گيلان پرداخته و افزود :
اگر مصرف انرژي استان تا 1200 مگاوات باشد شبكه پايداري مناسب خواهد داشت و چنانچه
مصرف كل استان از 1200تا 1500 مگاوات باشد بهره برداري از شبكه با ريسك بالا خواهد
بود و افزايش مصرف به بيش از 1500 مگاوات ، قابليت اطمينان و پايداري شبكه را دچار
مخاطره و چالشهاي اساسي مي نمايد .

پيك مصرف

مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي
گيلان در مورد پيك مصرف سال جاري گفت: بيست و پنجم مرداد ماه امسال ميزان مصرف به
1542 مگاوات رسيد. خوشبختانه عليرغم پيك مصرف بالا، با همت و تلاش زحمتكشان متعهد
، متخصص و دلسوز شركت برق منطقه اي گيلان اوج مصرف تابستان سال جاري را با موفقيت
پشت سرگذاشتيم.

پشتيباني ضروري است

مهندس بلبل آبادي افزود : اين بدين
مفهوم نيست كه پيك مصرف سال آينده را نيز بتوا نيم با چنين شرايطي با موفقيت پشت
سربگذاريم. لذا بايد معاونين ، مديران ، همه حوزه ها و همه واحدها در چنين شرايطي
از همديگر پشتيباني كامل و تمام عيار داشته باشند و به صورت اورژانسي برخورد كنند.
چون اگر تبعات بوجود آيد براي همه بخش ها و حوزه هاي كاري خواهد بود.

همدلي و همصدايي

وي آنگاه همدلي و همصدايي را در چنين شرايطي مورد تاكيد قرار داد و گفت:
بايد يك دست ، همدل و همصدا به كمك همديگر شتافت تا براي شبكه و مردم هيچگونه
مشكلي بوجود نیاید.

اقدامات اميدواركننده

مهندس بلبل آبادي مدير عامل شركت
سهامي برق منطقه اي گيلان در مورد فعاليت ها و اقدامات اميدوار كننده گفت: در چند
ماهه تصدي مديريت ، فعاليت ها و اقدامات اميدوار كننده خيلي زيادي صورت گرفت و رويكرد
ها ، نگاهها و انتظارات، تغييرات اساسي يافت و در بعد فني و طراحي پست ها،
رويكردهاي جديد دنبال و پيگيري مي شود .

تثبيت وضعيت مالي

وي افزود : تبثيت وضعيت مالي شركت
در چند ماه اخير، يكي از كارهاي بزرگ بود و علاوه برآن تبیين وضعيت شبكه انتقال و
فوق توزيع براي مقامات بالادستي، چه در سطح استان و چه خارج از استان و مقامات
شركت توانير باعث ايجاد رويكرد موقعيت خاص شده است و از طريق شركت توانير مشكلات
شبكه انتقال و فوق توزيع گيلان مورد پيگيري ويژه قرار مي گيرد.

وي اضافه كرد: با ايجاد تعامل
سازنده در استان بويژه با نمايندگان مردم گيلان در مجلس شوراي اسلامي سعي شده است
از همه توانمنديها استفاده كنيم تا مشكلات موجود كاهش يابد.

مشكلات شهر رشت و غرب گيلان

وي در بخشی ديگر از سخنان خود با
اشاره به اجراي پروژه هاي در دست اجرا در شهر رشت و غرب گيلان گفت : حداكثر طي 2 سال
آينده مشكلات اساسي شهر رشت حل خواهد شد و علاوه برآن غرب استان نيز به وضعيت مطلوب خواهد رسيد.

ديدگاههاي معاونين و مديران

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo