به منظور بهینه کاری و تبادل تجربیات و افزایش تعامل بین دو شرکت برق منطقه ای تهران و برق منطقه ای باختر در حوزه مالی جلسه هم اندیشی مدیران مالی و پشتیبانی شرکتهای مذکور برگزار شد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo