همچنین مهندس سید محمد موسوی زاده رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان و مهندس مجید خطیبی مدیر دفتر تحقیقات شرکت برق منطقه ای سمنان و دکتر اصغر اکبری فرود عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان به ترتیب به عنوان نایب رئیس ، دبیر و خزانه دار انجمن انتخاب شدند.

گفتنی است بر اساس انتخابات ششمین دوره هیئت مدیره انجمن برق و الکترونیک ایران – شاخه سمنان چهارتن از مدیران شرکت برق منطقه ای سمنان ، مهندس سید علی اکبر صباغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، مهندس مجید خطیبی مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات به عنوان عضو اصلی و دکتر میثم همتی کارشناس مسئول مطالعات سیستم به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره و مهندس حمید رضا ترحمی به عنوان بازرس انجمن برق و الکترونیک ایران – شاخه سمنان انتخاب شدند.

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه سمنان در سال 1384 تاسیس و زیر نظر انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران به فعالیت پرداخت ، ریاست انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در حال حاضر بر عهده دکتر حسن غفوری فرد می باشد

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo