طرفین امیدوارند بتوانند در زمنیه‌های نفت، گاز ، برق ، انرژی‌های تجدید شونده و افزایش بهره‌وری انرژی راه‌ها و روش‌های همکاری با یکدیگر را تعیین نمایند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo