تعميرات اساسي واحد شماره 2 و راه اندازي مجدد اين واحد بدست توانمند كاركنان تلاشگر نيروگاه رامين، نمونه بارزي از اعتماد و تكيه بر تجربه و تخصص نيروهاي داخلي و جلوه اي از اقتصاد مقاومتي است. اين نيروگاه با حداكثر ظرفيت توليد خود بتواند همچنان خدمت رسان مردم و صنايع استان بخصوص در پيك برق و تابستان پيش رو می باشد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo